Videomarkkinointi vuodelle 2019

Videomarkkinointi vuodelle 2019

Tässä kirjoituksessa voisimme hieman nopeasti sivuta, minkälaiset asiat ovat pinnalla videomarkkinoinnin saralla vuoden 2019 alkajaisiksi. Mitä seikkoja on siis syytä ottaa huomioon suunnitellessasi mahdollista strategiaasi.

Prosessi

Ennen kuin siirrymme muutamiin mielenkiintoisiin faktoihin, voisimme mutustella videomarkkinointia suuremmassa kuvassa. Eli, videomarkkinointisi on prosessi.

Se on yksi suurista ja tärkeistä avainsanoista. Videomarkkinointi on siis prosessi, ei projekti.

Ihmisillä on monesti hyvin vanhakantainen ajatusmalli siitä, miten videomarkkinointia olisi syytä rakentaa.

Video toimii parhaimmillaan, kuten mikä tahansa muukin markkinointi. Säännöllisenä kokonaisuutena. 

Se perinteinen yritysvideo, jonka tulisi tavoittaa rakenteen osalta kaikki sidosryhmät ei ole todellisuutta.
Ajatus siis siitä, että video esittelisi yrityksesi niille, jotka sitä eivät tunne ja samalla myös myisi tietyn tuotteen tai palvelun käyttäjälle X (nyt ja puolen vuoden päästä) eivät ole kovinkaan realistisia.

Videomarkkinointisi eri kanavissa

72% kuluttajista haluavat tavoittaa brändit ja yritykset eri somealustoilla. Ihmiset siis tuntuvat luottavan toimintaasi sitä enemmän, mitä useammissa kanavissa he törmäävät yrityksesi viestintään. Julkaise näistä lähtökohdista videosisältöäsi eri kanavissa, älä jätä tuotantoasi vaan yhden kanavan varaan.

Käytä markkinointiisi rahaa

Ilman rahankäyttöä markkinointisi on hyvin haasteellista. Toki orgaaninen markkinointi on edullista (lue ilmaista) ja hyödyttävää. Hyödyttävää tietysti siinä mielessä, että sisältösi näkyy ulospäin, valitettavasti vain hyvin harvalle.

Käytännössä kaikki sosiaalisen median alustat ovat enemmän tai vähemmän ilmaisia. Saat siis julkaisusi näkymään niissä ilman minkäänlaista rahan käyttöä. Valitettavasti kyseisten alustojen algoritmit pitävät huolen myös siitä, että ilmainen ei kauheasti näy, tai tavoita.

Onkin hassua, että yritys X käyttää vaikkapa yritysvideon tai videomarkkinoinnin tuottamiseen suhteellisen paljon rahaa, mutta ei kuitenkaan sen markkinointiin valmistumisen jälkeen. Ajatus on hieman sama, kuin tv-mainoksessa, joka rakennettaisiin isolla rahalla ja näytettäisiin tämän jälkeen vain sukulaisille tai kaveripiirille. Tulokset eivät olisi varmaankaan kovin mairittelevia?

Mitä rahankäyttöön tulee, niin markkinointikulut ovat sosiaalisen median alustoilla hyvin pieniä. Tarkoittaen, että pienelläkin rahapanostuksella tavoitetaan huomattavia määriä ihmisiä. Sitähän kaikki kuitenkin haluavat. Esimerkiksi 50-75€ viikkopanostus vaikkapa Facebookissa tavoittaa helposti useita tuhansia ihmisiä.

Tilastoja ja ennustuksia vuodelle 2019

Seuraavassa osastossa käymme läpi 7 kohtaa, jotka ovat mielestämme tärkeitä ja hyvin relevantteja ennustuksia vuodelle 2019. Ennustus on toki huono sana, koska monet näistä kohdista ovat jo monissa yrityksissä arkipäivää. 

Ennustus onkin enemmän sitä, että näistä listauksen kohdista tulee yhä useammalle iso osa toiminnallista arkea.

1. Videon ja haun väliset suhteet kasvavat entisestään.

Video ja SEO ovat jo nyt käsi kädessä vahvasti kulkeva pariskunta. Vuonna 2019 hakukoneet tulevat korostamaan entistä enemmän videota, kun kyse on orgaanisten hakutulosten sijoittamisesta.

Videon läsnäolo auttaa luonnollisesti jo nyt lisäämään sivustosi hakusijoittelua, mutta ennusteet kertovat, että sillä on vielä suurempi rooli seuraavassa Google-hakualgoritmin päivityksessä.

2. Live-videot, kuten esim. eri alustojen stories-osuudet kasvavat edelleen.

Snapchat oli ensimmäinen, joka lanseerasi Stories-videon videotoiminnoksi. Instagram ja Facebook tuottivat saman toiminnon rakenteeseensa vuoden 2016 lopulla.

Stories on saanut niin hyvän vastaanoton, että YouTube rakensi joulukuussa 2018 oman versionsa tarinoista sen vaikuttajayhteisölle.

Aika tulee näyttämään lanseeraako esim. Youtube stories-ominaisuuden kaikille käyttäjille, tai miten se tulee ylipäätään muuttamaan muotoaan. Sen toimivuus on joka tapauksessa testattu ja suuri.

3. Videomarkkinoinnin budjetit kasvavat

Tämän ei pitäisi olla kovinkaan suuri yllätys. Digitaalisen videon suosion kasvun myötä tuotemerkit kasvattavat ja lisäävät videomarkkinointibudjettejaan.

80% tuotemerkeistä lisäsivät videobudjettejaan vuonna 2018, ja videomainosten projektikohtaiset kulut kasvoivat puolestaan 53 prosenttia kahden viime vuoden aikana.

Myös uudet tavat tuottaa videota, kuten interaktiivinen video, 360-video ja muut videoformaatit osaltaan luovat korkeampia videokustannuksia ja vuonna 2019 onkin varmaa, että kokonaisbudjetit kasvavat melko dramaattisesti.

4. Yritykset luovat enemmän sisäistä videomarkkinontia

Tilastot osoittavat, että suuret ja pienet brändit ovat luoneet yhä enemmän videoita sisäiseen viestintään. Videot keskittyvät esimerkiksi tiimien kouluttamiseen ja kannustamiseen, tai yleisiksi opasvideoiksi yritysten työvaiheista, arvoista, säännöistä jne.

Nämä saattavat olla seuraavia suuria trendejä videon luomisessa. Esimerkisi suurista, maailmalla vaikuttavista yrityksistä Starbucks, IBM ja Wal-Martin kaltaiset tuotemerkit ovat jo tehneet pidemmän aikaa sisäistä videoviestintää.

Tähän peilaten voidaankin ennustaa, että pienet tuotemerkit ja startupit tulevat pian seuraamaan tätä trendiä toimivana kokonaisuutena.

5. Videotuotannon kokonaislaatu huonontuu

Emme puhu tässä kirjaimellisesti videon teknisestä laadusta, kuten esimerkiksi resoluutiosta ja muista määritelmistä - uudet älypuhelimethan on varustettu jo suhteellisen mielenvikaisilla taustamoottoreilla teknisten tietojen osalta.

Puhumme videon sisällön yleisestä laadusta. Ottaen huomioon, että kuka tahansa voi tehdä videon milloin tahansa ja missä tahansa, brändit ja yritykset alkavat tehdä vähemmän viihdyttäviä ja vähemmän informatiivisia videoita. Enemmän, halvemmalla ja itse.

Toisin sanoen yritykset ja brändit tulevat tuntemaan paineita julkaista jotain, mikä johtuu maailmanlaajuisen videoliikenteen valtaisasta kasvusta. Tämä taas tarkoittaa herkemmin sitä, että videoiden luomiseen tulee vähemmän ajatusta ja strategiaa. Vähän kuin koulujen pihapeleissä, kaikki juoksevat suurella sykkeellä pallon perässä.

Toisaalta tämä on isossa kuvassa myös hyvä asia - se merkitsee luovempaa, huomaavaisempaa ja laadukkaampaa videota. Mikäli siis kriteerinä on se videotuotanto, joka pomppaa esiin ja erottuu massasta. Laatu siis tulee korostumaan kokonaisuudessa.

6. Kuluttajien suhtautuminen videoihin jatkuu myönteisenä.

Hubspotin mukaan yli 50 prosenttia kuluttajista todella haluaa nähdä lisää videoita tuotemerkeistä.

Huolimatta videomainonnan tarjonnan ja sisältöpaljouden kasvusta ihmiset katsovat edelleen tuotemerkkien videoita, jakavat ja käyttävät suosikkisisältöjään ja edistävät niitä orgaanisesti.

7. Verkkokaupat tulevat lisäämään sivuilleen enemmän tuotevideoita.

Kuluttajat reagoivat enemmän videoon, kuin mihinkään muuhun sisältöön. Siksi sitoutuminen tuotesivuihin, joissa tuotemerkit selittävät tuotteen hyödyt, ominaisuudet ja vaikkapa hinnoittelun ovat tärkeässä roolissa.

Toisin sanoen jos kuluttajat eivät vietä tarpeeksi aikaa tuotesivulla, ei verkkokauppayrittäjä suurella todennäköisyydellä saavuta myyntiä. Siksi onkin odotettavissa, että tuotevideoita sisältävien tuotemerkkien ja tuotesivujen määrä kasvaa.

Loppuhölinä

Edellisessä oli läpikäytynä niitä asioita, jotka nousivat mielestämme suhteellisen merkittävinä kohtina videomarkkinointiin liittyen. Varmasti näistä kohdista ja aiemmista kirjoituksistamme käy ilmi, miten suuri merkitys videosisällön tuottamisella yrityksille on.

Kysymys ei ole enää siitä, kannattaako sitä tehdä, vaan miten ja kuinka usein.

PODCAST AIHEESTA: https://soundcloud.com/lowline-creative/markkinointi-yrityksille-videomarkkinointi-vuodelle-2019

Hankemaailman helmet, 12 videon sarja
Metallityöt uudelle ilmeelle